Curated content, curated community

Virvar je priestorom kultivovanej a unikátnej komunity a sesterským projektom FASHION LIVE!. Ponúka systematicky a rozvážne triedené informácie z domova a zo sveta, združuje relevantných ľudí a projekty, otvára zaujímavú a potrebnú diskusiu.

Podporuje inakosť, snahu ísť proti prúdu a vytvárať užitočné a spoločensky osožné projekty. Združuje komunitu ľudí, ktorí si zaslúžia pozornosť a verejné i odborné ocenenie v oblasti slovenského a českého dizajnu, umenia a lifestylu.

Je jedinou platformou svojho druhu na našom území, ponúkajúcou verzatilný a plnohodnotný priestor pre vzdelávaciu, osvetovú, reklamnú a obchodnú činnosť.

V čase informačného chaosu je Virvar miestom, kde istotou sú kurátorované obsahy a diverzná komunita.


Virvar is a space of cultivated, unique community and a sister-project of FASHION LIVE! offering systematically and carefully selected local and international lifestyle information. It interconnects relevant people and projects, addressing important issues and opening interesting discussions.

We actively support all the alternative, different and all the deeds contributing to versatility and common benefit, linking a community of talented and vigilant people deserving to be recognized by both public and professional circuits.

Virvar is the only fully-equipped platform of its kind providing the Czech and Slovak design, art and lifestyle communities with educational, advertising, promotional and business tools.

In the turbulent times of information chaos, Virvar is about precisely curated content and diverse community.

CONTACT:

Founder: Eva Sykorova Čomborova eva@virvar.online

Marketing • advertising • public relations • services : virvar@virvar.online

Art direction • supervision: Milan Štefan milan@virvar.online

FASHION LIVE!: Zora Husarčíková zora@virvar.online

Showroom: Hlboká cesta 7 (Palisády/Slavín), Bratislava, 811 04, Slovak Republic

.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }