[ NEWSFEED ]

VEČNÁ ZMLUVA

VEČNÁ ZMLUVA
Original Virvar Editorial No.14/ Výročný

„Na každom mieste sú oči Hospodinove, ktoré pozorujú zlých a dobrých.“ (Pr 15:3)
„The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good.“ (Pr 15:3)

Photo: Jakub Gulyás
Fashion: Boris Hanečka
Shoes: Chanel
Sunglasses: Céline
Art direction: Eva Sýkorová Čomborová/ Virvar
Styling: Milan Štefan/ Virvar
Make up: Ivana Súkenníková
Vlasy: Nikolas Tichý
Modelky: Dominika R., Karolina K./ELITE Bratislava

Kozma a Damián:

Kozma a Damián: „V bratovi brat je, v liečiteľovi Boh je.“

Neveriaci Tomáš:

Neveriaci Tomáš: „Najväčšia milosť, akú môže človek človeku dať, je vyviesť ho z omylu do pravdy.“

Mária:

Mária: „Hľa, som služobnica Pána, staň sa mi podľa Tvojho slova.“

Ján Nepomucký:

Ján Nepomucký: „Tomu, kto usiluje o spravodlivosť, hoci vie, že mu tým vzniknú len patálie, patrí požehnanie samého Boha.“

Svätá Lucia:

Svätá Lucia: „Radšej ostať bez očí, ako slepá.“

Svätá Cecília:

Svätá Cecília: „Voda z boku Kristovho, spas ma.“

Svätá Agneša:

Svätá Agneša: „Na tisíc spôsobov ma mučte, moje je vykúpenie a vaša je vina.“

Svätá Agáta:

Svätá Agáta: „Z urodzenosti vzišlá, o ženstvo násilne pripravená, sviatosťou svätého Petra zachránená.“

Ján Krstiteľ:

Ján Krstiteľ: “ Hovorím vám, medzi tými, ktorí sa narodili z Evy, nikto nie je väčší, než Ján…“

Svätý Ondrej X Virvar

Svätý Ondrej X Virvar

Jana z Arku:

Jana z Arku: „Nebojím sa. Narodila som sa, aby som to vykonala.“

Svätý Vavrinec:

Svätý Vavrinec: „Otočte ma, táto strana je už upečená. Odhryznite si.“

Svätý Vavrinec:

Svätý Vavrinec: „Otočte ma, táto strana je už upečená. Odhryznite si.“

VIVAT VIRVAR!

Milan Štefan

BUDÚCNOSŤ PATRÍ NAŠIM

Eva Sýkorová Čomborová

PREGOBLIN: COMBUSTION

redakcia virvar